Osebna izkaznica

datum vpisa v sodni register:13.03.1995
matična številka:5877822000
davčna številka:SI 46695966
vložna številka:10373800
firma:EUROTEK mednarodni transport in špedicija Trebnje, d.o.o.
skrajšana firma:EUROTEK Trebnje, d.o.o.
sedež:Bič
poslovni naslov:Bič 11, 8213 Veliki Gaber
pravnoorganizacijska oblika:Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.